W związku z realizacją Projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych energooszczędnych produktów oświetleniowych LED (EPOLED)”
zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Pobierz plik zapytania ofertowego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania prośby o przesłanie załączników pod adres e-mail: biuro@d-well.eu, które stanowią integralną część Zapytania Ofertowego.
Tytul Projektu!: „Wdrozenie innowacyjnej technologii do produkcji plyty kompozytowej LED”
Nazwa Beneficjenta: D-well Dariusz Swiatek, Barbara Swiatek Spólka Jawna
Wartosc Projektu: 5307027,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1755530,80 PLN
Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze srodków budzetu panstwa”

Informacje zródlowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduja sie na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt z dofinansowaniem unijnymDzialania z lat poprzednich


Wdrozenie planu rozwoju eksportu dla d-well w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Okres trwania projektu: 01.06.2010 - 31.05.2012
Wielkosc calkowita projektu: 400 000 PLN
Poziom dofinansowania: 200 000 PLN

Pliki do pobrania
Plakat
Tablica